علیرضا قیطاسی

20جولای
حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان با وجود تعطیلی ۶ روزه بانک‌ ها به موقع پرداخت می شود
علیرضا قیطاسی:

حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان با وجود تعطیلی ۶ روزه بانک‌ ها به موقع پرداخت می شود

دبیر شورای هماهنگی بانک‌ ها تاکید کرد: با وجود تعطیلی همه بانک ها تهران و البرز در روز‌های پایانی تیرماه، حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به موقع پرداخت می شود.