علامه حسن‌ زاده آملی

26سپتامبر
تسلیت برخی شخصیت های سیاسی در پی درگذشت علامه حسن‌ زاده آملی

تسلیت برخی شخصیت های سیاسی در پی درگذشت علامه حسن‌ زاده آملی

برخی شخصیت های سیاسی در پیامی جداگانه درگذشت عالم فرزانه و عارف پارسا علامه حسن‌ زاده آملی را تسلیت گفتند.

26سپتامبر
رهبر معظم انقلاب درگذشت علامه حسن‌ زاده آملی را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقلاب درگذشت علامه حسن‌ زاده آملی را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقلاب در پیامی درگذشت عالم ربّانی و سالک توحیدی علامه حسن‌ زاده آملی را تسلیت گفتند.