علائم جدید امیکرون

05ژانویه
چهار علامت شایع سویه امیکرون/ حالت تهوع و بی‌اشتهایی از علائم جدید امیکرون

چهار علامت شایع سویه امیکرون/ حالت تهوع و بی‌اشتهایی از علائم جدید امیکرون

طبق نتایج یک مطالعه، در حالی که سویه امیکرون، خفیف در نظر گرفته می‌شود، علائم جدید آن شامل حالت تهوع و از دست دادن اشتهاست.