عزاداری محرم پچپ

11آگوست
ابلاغ دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد کرونا به مجالس عزاداری محرم

ابلاغ دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد کرونا به مجالس عزاداری محرم

دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به مجالس عزاداری ماه محرم ابلاغ شد.