عباس هاشمی

02سپتامبر
جزئیات مراحل اخذ کارت اعتباری خرید لوازم خانگی
عباس هاشمی:

جزئیات مراحل اخذ کارت اعتباری خرید لوازم خانگی

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی کشور از مراحل اخذ کارت اعتباری خرید لوازم خانگی به ارزش ۳۰ میلیون تومان در آینده نزدیک خبر داد.