عباس محمد حسنی

26ژوئن
رئیس جدید اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش منصوب شد

رئیس جدید اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش منصوب شد

حجت الاسلام حسین صنعت‌پور امیری به عنوان رئیس جدید اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش منصوب شد.