عباسی شاهکوه

08دسامبر
اظهارات معاون وزیر ارتباطات درباره اختلال اینترنت در روزهای گذشته

اظهارات معاون وزیر ارتباطات درباره اختلال اینترنت در روزهای گذشته

معاون وزیر ارتباطات با توضیح درباره اختلال در اینترنت در روزهای گذشته از حل این مشکل تا هفته آینده خبر داد.