عارضه قلبی

19اکتبر
مهران غفوریان در بیمارستان بستری شده است

مهران غفوریان در بیمارستان بستری شده است

مهران غفوریان بازیگر مطرح کشورمان، به دلیل عارضه قلبی در در بیمارستان قلب جماران بستری شده است و امروز عمل قلب باز بر روی او انجام خواهد شد.