Monday, 16 May , 2022

طرح نهضت ملی مسکن

امکان ویرایش اطلاعات طرح نهضت ملی مسکن از فردا فراهم شد

امکان ویرایش اطلاعات طرح نهضت ملی مسکن از فردا فراهم شد

متقاضیانی که اطلاعات خود را در طرح نهضت ملی مسکن نادرست درج کرده بودند از فردا به مدت یک ماه امکان ویرایش برای آنها فراهم شد.

تاکنون اراضی ۹۸۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده است
محمود محمودزاده:

تاکنون اراضی ۹۸۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده است

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون اراضی ۹۸۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده است که در این اراضی تأمین شده ۳۳۰ هزار واحد کلنگ‌زنی شده‌اند.

ثبت نام ۲۲۴ هزار نفر مرد مجرد در طرح نهضت ملی مسکن از ۲۰ دی تاکنون
محمود زاده خبر داد؛

ثبت نام ۲۲۴ هزار نفر مرد مجرد در طرح نهضت ملی مسکن از ۲۰ دی تاکنون

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: از ۲۰ دی تاکنون ۲۲۴ هزار نفر مرد مجرد در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند و همچنان ثبت نام ادامه دارد.

آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن طی ۴ تا ۵ مرحله پرداخت می شود
محمودزاده:

آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن طی ۴ تا ۵ مرحله پرداخت می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن طی ۴ تا ۵ مرحله در طول دوره ساخت پرداخت خواهد شد.

تاکنون ۵۸۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند
محمود محمود زاده:

تاکنون ۵۸۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون ۵۸۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند و همزمان با ثبت نام پالایش انجام شده است.

اولین کلنگ اجرای طرح نهضت ملی مسکن زده شد
محمود محمود زاده:

اولین کلنگ اجرای طرح نهضت ملی مسکن زده شد

روز گذشته اولین کلنگ اجرای طرح نهضت ملی مسکن با سفر استانی رئیس جمهور به استان اردبیل زده شده است.