طرح مسکن مهر

11جولای
۵۱ هزار و ۲۳۰ واحد مسکونی فردا افتتاح می شود
توسط رئیس جمهور؛

۵۱ هزار و ۲۳۰ واحد مسکونی فردا افتتاح می شود

۵۱۲۳۰ واحد مسکونی فردا دوشنبه ۲۱ تیرماه توسط رئیس جمهور به بهره برداری می‌ رسد و به متقاضیان واگذار خواهد شد.