طرح مدیریت تعارض منافع

07نوامبر
کلیات طرح مدیریت تعارض منافع به صورت دوشوری تصویب شد

کلیات طرح مدیریت تعارض منافع به صورت دوشوری تصویب شد

کلیات طرح مدیریت تعارض منافع با ۱۵۳ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر تصویب شد.