Wednesday, 29 June , 2022

طرح صیانت

تصویب کلیات طرح صیانت باطل شد + نامه

تصویب کلیات طرح صیانت باطل شد + نامه

معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای رای کمیسیون مشترک طرح موسوم به صیانت را باطل کرد.