طرح ساخت مسکن

02اکتبر
۴ شرط اصلی برای متقاضیان ثبت نام در طرح یک میلیون واحد مسکونی

۴ شرط اصلی برای متقاضیان ثبت نام در طرح یک میلیون واحد مسکونی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۴ شرط اصلی برای متقاضیان ثبت نام در طرح یک میلیون واحد مسکونی در نظر گرفته شده است.