Tuesday, 27 September , 2022

طرح جهش تولید و تامین مسکن

ثبت‌نام در قالب طرح جهش تولید مسکن از ۱۰ روز دیگر آغاز می شود
محمودزاده:

ثبت‌نام در قالب طرح جهش تولید مسکن از ۱۰ روز دیگر آغاز می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت: از ۱۰ روز دیگر ثبت‌نام متقاضیان خانه اولی برای واحد‌های طرح جهش تولید مسکن آغاز می‌شود.