صنعت چاپ

02سپتامبر
هیچ بن‌ بستی در اداره کشور نداریم/ صنعت چاپ باید ملی شود
اسماعیلی در مراسم روز ملی صنعت چاپ:

هیچ بن‌ بستی در اداره کشور نداریم/ صنعت چاپ باید ملی شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ما هیچ بن‌بستی در اداره کشور نداریم، گفت: بنای ما در دولت مردمی این است که بیش از اینکه حرف بزنیم، عمل کنیم.