صنعت خودروسازی

13سپتامبر
دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد
سید رضا فاطمی امین:

دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد

وزیر صمت به برخی جریان‌ سازی‌ های رسانه‌ ای واکنش نشان داد و گفت: دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد.