Thursday, 29 September , 2022

صادرات کشور

رشد ۱۰۳ درصدی  در وزن صادرات کشور در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه امسال
سید روح اله لطیفی خبر داد؛

رشد ۱۰۳ درصدی در وزن صادرات کشور در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه امسال

سخنگوی گمرک گفت: صادرات کشور در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه امسال با رشد ۱۰۳ درصدی در وزن و ۲۵ درصدی در ارزش همراه بوده است.