شورای هماهنگی مجلس

28ژوئن
اصلاح قوانین در حوزه اقتصادی ضرورت امروز مجلس است
قالیباف:

اصلاح قوانین در حوزه اقتصادی ضرورت امروز مجلس است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نخستین کار مجلس در مسیر تنقیح قوانین، ممانعت از تولید قوانین بیشتر است و اصلاح قوانین در حوزه اقتصادی ضرورت امروز مجلس است.