Sunday, 22 May , 2022

شورای عالی قضایی

ضرورت حمایت از تولید، به دور از هرگونه موازی کاری
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد؛

ضرورت حمایت از تولید، به دور از هرگونه موازی کاری

رییس دستگاه قضا تاکید کرد: برای حمایت از تولید، پیگیری مطالبات بانک‌ها و حفظ حقوق فعالان اقتصادی باید موازی کاری‌ها کم شود.