Sunday, 29 May , 2022

شورای راهبردی روابط خارجی

سردار دهقان عضو شورای راهبردی روابط خارجی شد
با موافقت مقام معظم رهبری؛

سردار دهقان عضو شورای راهبردی روابط خارجی شد

سردار حسین دهقان با موافقت مقام معظم رهبری به عضویت شورای راهبردی روابط خارجی درآمد.

نظر رهبر معظم انقلاب استفاده از عراقچی در شورای راهبردی روابط خارجی بود
خرازی:

نظر رهبر معظم انقلاب استفاده از عراقچی در شورای راهبردی روابط خارجی بود

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: نظر رهبر معظم انقلاب در مورد عراقچی این بود که از عراقچی در شورا استفاده شود، بنابراین برای دبیری شورا در نظر گرفته شدند.

سید عباس عراقچی دبیر شورای راهبردی روابط خارجی شد
با حکم سید کمال خرازی؛

سید عباس عراقچی دبیر شورای راهبردی روابط خارجی شد

با حکم سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، سید عباس عراقچی به سمت دبیری شورا منصوب شد.