Wednesday, 25 May , 2022

شورای راهبردی بسیج وزارت امورخارجه

نقش بسیج در دیده‌بانی جهت شناسایی مشکلات و موانع ضروری است
امیرعبداللهیان در شورای راهبردی بسیج وزارت امورخارجه:

نقش بسیج در دیده‌بانی جهت شناسایی مشکلات و موانع ضروری است

وزیر امور خارجه کشورمان نقش بسیج در دیده‌بانی جهت شناسایی مشکلات و موانع و تلاش برای رفع آسیب‌ها را ضروری دانست.