شورای حکام

16سپتامبر
آژانس باید از سیاسی کاری و غیرحرفه‌ای گری پرهیز کند
غریب آبادی:

آژانس باید از سیاسی کاری و غیرحرفه‌ای گری پرهیز کند

نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژٰی اتمی گفت: آژانس باید از سیاسی کاری و غیرحرفه‌ای گری پرهیز کند و مراقب مواضع و مکتوبات خود باشد.

16سپتامبر
ایران و غرب نمی‌خواهند همه پل‌های بازگشت به مذاکرات را خراب کنند
شبکه الجزیره:

ایران و غرب نمی‌خواهند همه پل‌های بازگشت به مذاکرات را خراب کنند

شبکه الجزیره در گزارشی اعلام کرد نتیجه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان داد، هر دو طرف ایران و غرب نمی‌خواهند همه پل‌های بازگشت به مذاکرات را خراب کنند.