شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

15سپتامبر
بیانیه اتحادیه اروپا در مورد توافق اخیر آژانس با ایران
در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح شد؛

بیانیه اتحادیه اروپا در مورد توافق اخیر آژانس با ایران

اتحادیه اروپا در جلسه شورای حکام ضمن انتشار بیانیه‌ای بار دیگر بر بازگشت طرفین به تعهدات ذیل برجام و از سرگیری مذاکرات تاکید کرد.