شورای اسلامی مجلس

14نوامبر
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی آغاز شد

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی آغاز شد

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.