شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

14نوامبر
اعضاء شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی را برای دوره جدید منصوب شدند
با حکم رهبر معظم انقلاب؛

اعضاء شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی را برای دوره جدید منصوب شدند

رهبر معظم انقلاب در حکمی اعضاء شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای یک دوره جدید و چهار ساله منصوب کردند.