Sunday, 29 May , 2022

شهید گمنام

باید از شهدا درس بیاموزیم و آن را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم
علیرضا زاکانی:

باید از شهدا درس بیاموزیم و آن را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم

شهردار تهران گفت: با شرکت در مراسم تشییع و تجدید میثاق با شهدا، باید از آنان درس بیاموزیم و آن را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.