شهید گمنام دفاع مقدس

06ژانویه
کسانی که دستور ترور حاج قاسم را دادند، قطعاً آرامش ندارند
سردار فدوی:

کسانی که دستور ترور حاج قاسم را دادند، قطعاً آرامش ندارند

جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: کسانی که دستور ترور حاج قاسم را دادند، قطعاً آرامش ندارند و انتقام از آن‌ها حتمی خواهد بود.