شهدای منا

23جولای
موضوع تعیین تکلیف شهدای منا همچنان ادامه دارد
علیرضا رشیدیان:

موضوع تعیین تکلیف شهدای منا همچنان ادامه دارد

رئیس سازمان حج و زیارت گفت:موضوع تعیین تکلیف شهدای منا بدلیل محدودیت روابط بادولت سعودی همچنان ادامه دارد البته ایران مدارک خود رابه دولت سعودی ارائه کرده است.