شهادت شهید سلیمانی

07ژانویه
شهادت شهید سلیمانی نقطه عطفی بود که انقلاب را بیمه کرد
آیت‌الله صدیقی:

شهادت شهید سلیمانی نقطه عطفی بود که انقلاب را بیمه کرد

خطیب نماز جمعه تهران گفت: شهید سلیمانی دل به چرب و شیرین دنیا نداده بود و مزه شهادت را قبل از به شهادت رسیدن چشیده بود؛ شهادت شهید سلیمانی نقطه عطفی بود که انقلاب را بیمه کرد.