شهادت شهید آیت‌الله بهشتی

28ژوئن
بالاترین خدمت به جامعه انسان‌ها این است که اندیشیدن را به آنها بیاموزیم
کدخدایی:

بالاترین خدمت به جامعه انسان‌ها این است که اندیشیدن را به آنها بیاموزیم

سخنگوی شورای نگهبان نوشت: بالاترین خدمت به جامعه انسان‌ ها و محکم‌ترین و استوارترین پایه برای زندگی کردن انسان‌ها این است که اندیشیدن را به آنها بیاموزیم.