Sunday, 22 May , 2022

شهادت امام رضا (ع)

باید از شهدا درس بیاموزیم و آن را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم
علیرضا زاکانی:

باید از شهدا درس بیاموزیم و آن را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم

شهردار تهران گفت: با شرکت در مراسم تشییع و تجدید میثاق با شهدا، باید از آنان درس بیاموزیم و آن را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.

30 صفر، شهادت امام رضا (ع)/ اعمال سفارش شده روز آخر ماه صفر

30 صفر، شهادت امام رضا (ع)/ اعمال سفارش شده روز آخر ماه صفر

روز آخر ماه صفر روز شهادت امام رضا (ع) است که دارای آداب و اعمالی می باشد و یکی از مهمترین اعمال این روز، خواندن زیارت نامه امام رضا(ع) است.