شهاب‌الدین عزیزی خادم

11آگوست
رویکرد فدراسیون فوتسال عدم توصیه پذیری و شفافیت است
عزیزی خادم:

رویکرد فدراسیون فوتسال عدم توصیه پذیری و شفافیت است

رییس فدراسیون فوتبال در جلسه کمیته فوتسال گفت: رویکرد فدراسیون عدم توصیه پذیری و شفافیت است. ضمن اینکه تاکید کردیم جلسات باید برنامه محور باشد.