شرکت کنترل کیفیت هوا

02ژانویه
سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران منصوب شد
با حکم شهردار تهران؛

سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران منصوب شد

سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با حکم شهردار تهران منصوب شد.