شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

12آگوست
کیفیت هوای تهران 21 مرداد ۱۴۰۰ در وضعیت سالم قرار دارد

کیفیت هوای تهران 21 مرداد ۱۴۰۰ در وضعیت سالم قرار دارد

کیفیت هوای تهران در حال حاضر امروز پنج شنبه 21 مرداد 1400 با شاخص 83 در وضعیت سالم قرار دارد.

28ژوئن
کیفیت هوای تهران ۷ تیر ۱۴۰۰ در وضعیت سالم قرار دارد

کیفیت هوای تهران ۷ تیر ۱۴۰۰ در وضعیت سالم قرار دارد

وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص 71 در وضعیت سالم قرار دارد.