شرکت های هواپیمایی

10ژانویه
در هواپیمایی قشم ایر چه خبر است؟

در هواپیمایی قشم ایر چه خبر است؟

سابقه قشم‌ ایر از این جهت اهمیت دارد که این ایرلاین را باید تنها دارایی باارزش بابک زنجانی دانست. در پرونده او هیچ نام و نشانی از پول‌های گمشده پیدا نشد