شرکت ملی گاز ایران

12نوامبر
مشترکین پرمصرف گاز جریمه خواهند شد
جواد اوجی:

مشترکین پرمصرف گاز جریمه خواهند شد

وزیر نفت تأکید کرد: امسال هیچ‌گونه افزایش قیمت گاز را نخواهیم داشت، اما قطعاً مشترکین پرمصرف جریمه خواهند شد.