شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

15جولای
مناطق پستی تهران

مناطق پستی تهران

شرکت پست با برخورداری از بیش از 16 هزار نیروی انسانی، 29 هزار نقطه تماس، 5000 مسیرمبادله پستی و جابجایی روزانه بیش از سه میلیون مرسوله، به عنوان سازمانی دولتی