شرکت فیسبوک

05اکتبر
دلیل قطعی برنامه های واتساپ، فیسبوک و اینستاگرام مشخص شد

دلیل قطعی برنامه های واتساپ، فیسبوک و اینستاگرام مشخص شد

فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ پس از حدود شش ساعت قطعی دوباره در دسترس قرار گرفتند.