شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

24جولای
برنامه قطعی برق تهران از امروز تا ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰

برنامه قطعی برق تهران از امروز تا ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰

بر این اساس شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، جدول جدید قطعی برق احتمالی از ٢ تا ۶ مردادماه برای اطلاع مشترکان منتشر کرده است.