شرکت بهره برداری متروی تهران

22جولای
آغاز واکسیناسیون کارکنان مترو از اواخر هفته آینده

آغاز واکسیناسیون کارکنان مترو از اواخر هفته آینده

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از واکسیناسیون کارکنان مترو از اواخر هفته آینده خبر داد.