شرکت‌های متخلف واردکننده خودرو

07نوامبر
دومین جلسه دادگاه شرکت‌های متخلف واردکننده خودرو برگزار شد

دومین جلسه دادگاه شرکت‌های متخلف واردکننده خودرو برگزار شد

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکت‌های متخلف خودرویی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

06نوامبر
نخستین جلسه دادگاه شرکت‌های متخلف واردکننده خودرو برگزار شد

نخستین جلسه دادگاه شرکت‌های متخلف واردکننده خودرو برگزار شد

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکت‌های متخلف خودرویی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.