Thursday, 29 September , 2022

شرایط بحرانی جهان

هشدار دبیرکل سازمان ملل متحد درباره شرایط بحرانی جهان

هشدار دبیرکل سازمان ملل متحد درباره شرایط بحرانی جهان

دبیرکل سازمان ملل متحد درباره شرایط بحرانی جهان هشدار داد و گفت: من از کشور‌های دنیا می‌خواهم در طرح واکسیناسیون جهانی بسیج شوند و تولید واکسن را دو برابر کنند و به هدف واکسینه کردن ۷۰ درصد مردم دنیا تا اواسط سال آینده برسند.