Thursday, 18 August , 2022

شب یلدا

شب یلدا درازترین و تاریکترین شب در طول سال

شب یلدا درازترین و تاریکترین شب در طول سال

شب یلدا یکی از شب‌های مقدس در ایران باستان است، ایرانیان آخرین شب پاییز را که درازترین و تاریکترین شب در طول سال است تا سپیده دم بیدار می مانند و در کنار یکدیگر خود را سرگرم می دارند.