شبکه ملی اطلاعات

02اکتبر
تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات ضروری است
بذرپاش در نامه‌ای به زارع‌ پور؛

تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات ضروری است

رئیس کل دیوان محاسبات کشور از عدم تکمیل شبکه ملی اطلاعات خبر داد و بر ضرورت تکمیل و توسعه آن از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد.