شاخص بورس

01دسامبر
شاخص بورس در جریان معاملات امروز به یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحد رسید

شاخص بورس در جریان معاملات امروز به یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحد رسید

شاخص بورس در پایان جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه چهارشنبه دهم آذر ۱۴۰۰ اعلام شد.

24نوامبر
افت شاخص بورس در جریان معاملات امروز ۳ آذر ۱۴۰۰

افت شاخص بورس در جریان معاملات امروز ۳ آذر ۱۴۰۰

شاخص بورس در پایان جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه چهارشنبه سوم آذر ۱۴۰۰ اعلام شد.

22نوامبر
شاخص بورس در جریان معاملات امروز به یک میلیون و ۴۰۷هزار واحد رسید

شاخص بورس در جریان معاملات امروز به یک میلیون و ۴۰۷هزار واحد رسید

شاخص بورس در پایان جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ اعلام شد.

21نوامبر
شاخص بورس در جریان معاملات امروز به یک میلیون و ۳۸۶ هزار واحد رسید

شاخص بورس در جریان معاملات امروز به یک میلیون و ۳۸۶ هزار واحد رسید

شاخص بورس در پایان جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد.

20نوامبر
شاخص بورس در جریان معاملات امروز به یک میلیون و ۳۸۳ هزار واحد رسید

شاخص بورس در جریان معاملات امروز به یک میلیون و ۳۸۳ هزار واحد رسید

شاخص بورس در پایان جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد.

16نوامبر
شاخص بورس در جریان معاملات امروز به یک میلیون و ۴۰۸ هزار واحد رسید

شاخص بورس در جریان معاملات امروز به یک میلیون و ۴۰۸ هزار واحد رسید

شاخص بورس در پایان جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد.

15نوامبر
افت شاخص بورس در جریان معاملات امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۰

افت شاخص بورس در جریان معاملات امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۰

شاخص بورس در پایان جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ اعلام شد.

12نوامبر
آیا شاخص بورس از مقاومت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد می گذرد؟

آیا شاخص بورس از مقاومت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد می گذرد؟

به نظر می رسد در ابتدای هفته آینده روند صعودی شاخص بورس در موج جدید اش مثبت باشد و شاخص از مقاومت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی عبور کند.

25اکتبر
بورس در آغاز معاملات امروز ۲ هزار و ۷۱۵ واحد افت کرد

بورس در آغاز معاملات امروز ۲ هزار و ۷۱۵ واحد افت کرد

شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با افت ۲ هزار و ۷۱۵ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۰۵ هزار واحد قرار گرفت.

26سپتامبر
شاخص بورس در جریان معاملات امروز ۴ مهر ۱۴۰۰/ شاخص به یک میلیون و ۴۲۴ هزار واحد رسید

شاخص بورس در جریان معاملات امروز ۴ مهر ۱۴۰۰/ شاخص به یک میلیون و ۴۲۴ هزار واحد رسید

شاخص بورس در پایان جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه یکشنبه 4 مهر 1400 اعلام شد.

13سپتامبر
شاخص بورس در جریان معاملات امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۰/ شاخص به یک میلیون و ۴۷۵ هزار واحد رسید

شاخص بورس در جریان معاملات امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۰/ شاخص به یک میلیون و ۴۷۵ هزار واحد رسید

شاخص بورس در پایان جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه دوشنبه 22 شهریور 1400 اعلام شد.

28آگوست
شاخص بورس در جریان معاملات امروز به یک میلیون و ۵۷۵ هزار واحد رسید

شاخص بورس در جریان معاملات امروز به یک میلیون و ۵۷۵ هزار واحد رسید

شاخص بورس در پایان جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه شنبه 6 شهریور ۱۴۰۰ اعلام شد.