سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

02اکتبر
اعلام زمان برگزاری سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

اعلام زمان برگزاری سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

همزمان با اعلام زمان برگزاری سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر، فراخوان بخش غیررقابتی نیز از سوی دبیرخانه این جشنواره منتشر شد.