سیل

14نوامبر
وضعیت مناطق سیل زده غرب مازندران ساماندهی شود
قالیباف:

وضعیت مناطق سیل زده غرب مازندران ساماندهی شود

رئیس مجلس شورای اسلامی از دستگاه های اجرایی خواست به سرعت وظایف خود را برای ساماندهی وضعیت مناطق سیل زده غرب مازندران انجام دهند.