سیل در مناطق جنوبی

12ژانویه
ابتکار هلال احمر در زمینه گردش مالی مناطق سیل زده

ابتکار هلال احمر در زمینه گردش مالی مناطق سیل زده

جمعیت هلال احمر که وظایفش در درجه اول نجات جان آسیب دیدگان و فیکس کردن مجروحان و سپس اسکان یا پناه دهی مجموعه در معرض خطر است، چه می توانست برای کمک به عادی شدن وضعیت مناطق کند.