سیزدهم آبان

03نوامبر
رسانه ملی عظمت اقدام دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی را تبیین کند
آیت‌الله جنتی:

رسانه ملی عظمت اقدام دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی را تبیین کند

دبیر شورای نگهبان گفت: رسانه‌ها باید روی موضوع ۱۳ آبان کار و بزرگی و عظمت کاری که دانشجویان انجام دادند را برای مردم عزیزمان تبیین کنند.

03نوامبر
مقابله با قدرت های زورگو و دفاع از منافع کشور حکیمانه ترین حرکت اجتماعی ملت ایران است

مقابله با قدرت های زورگو و دفاع از منافع کشور حکیمانه ترین حرکت اجتماعی ملت ایران است

رئیس مجلس گفت: مقابله با این قدرت های زورگو و دفاع از منافع کشور و وحدت و امنیت ملی حکیمانه ترین حرکت اجتماعی ملت ایران است.