Sunday, 29 May , 2022

سید کمال خرازی

نظر رهبر معظم انقلاب استفاده از عراقچی در شورای راهبردی روابط خارجی بود
خرازی:

نظر رهبر معظم انقلاب استفاده از عراقچی در شورای راهبردی روابط خارجی بود

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: نظر رهبر معظم انقلاب در مورد عراقچی این بود که از عراقچی در شورا استفاده شود، بنابراین برای دبیری شورا در نظر گرفته شدند.

سید عباس عراقچی دبیر شورای راهبردی روابط خارجی شد
با حکم سید کمال خرازی؛

سید عباس عراقچی دبیر شورای راهبردی روابط خارجی شد

با حکم سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، سید عباس عراقچی به سمت دبیری شورا منصوب شد.